เราช่วยอะไรคุณได้บ้าง

ส่วนหนึ่งของการจัดการธุรกิจในระดับภูมิภาคของเรา ที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานที่ดูแลบริหารในส่วนภูมิภาค จัดหาตัวแทนจำหน่ายรายใหม่และช่วยจัดการตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ในส่วนของรายละเอียดสินค้า คำถามด้านธุรกิจ หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในด้านเทคนิค ภายใต้กรอบสัญญาการจัดการระดับภูมิภาค (ที่เราไม่ใช่พนักงานบริษัท) โดยเรามีสำนักงานที่กรุงเทพฯ

สิ่งนี้เองที่ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายของคุณ มีผู้ที่จะติดต่อได้ในภูมิภาคของตัวเอง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ หรือตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในขอบเขตที่เราได้ตกลงกันในสัญญา

ลูกค้าของคุณจะมีจุดศูนย์กลางที่จะติดต่อได้ หรือสื่อกลางในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งสามารถโทรหาตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นข้อได้เปรียบที่จะได้มีความใกล้ชิดระหว่างลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากในบางบริษัท พื้นที่ของลูกค้าของคุณนั้น มีความแตกต่างในเรื่องของเวลา 

นอกจากนี้บริษัทของเรา ยังช่วยให้คุณไม่ต้องมาตั้งสำนักงาน ประจำภูมิภาค ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเราได้ดูแลลูกค้า/ตัวแทนจำหน่ายในส่วนของภูมิภาคแทนคุณแล้ว

 

เรายินดีที่จะดูแลในส่วนของงานสัมมนา การแสดงสินค้า และงานประชุม

ข้อความสำคัญ ถ้าคุณสนใจที่จะให้เราดูแลเรื่องการดูแลการค้า คลิกที่นี่