Skip to main content

การสัมมนา การฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การฝึกอบรมพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า

ส่วนหนึ่งของการดูแลจัดการธุรกิจในระดับภูมิภาค หรือการดูแลการขาย ในฐานะตัวแทนการค้า เราจึงจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสินค้า การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรามีโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย ตามความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจ เและจะอัพเดทให้คุณทราบถึงพัฒนาการใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยี กฎข้อระเบียบของรัฐบาลและแอปพลิเคชันต่างๆ

หลักสูตรการฝึกอบรมสินค้านี้ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจกับตัวแทนจำหน่าย /ผู้วางแผน / ผู้ติดตั้งและผู้ใช้สินค้า