Skip to main content

สถานที่ติดต่อ

บริษัท สมาร์ท สยาม จำกัด

11/86 ซอยวัชรพล 1/9, ถนนวัชรพล

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220

ประเทศไทย

 

ที่นี่ไม่รับผู้ติดต่อ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ขออนุญาติไม่รับผู้ติดต่องานที่นี่

มีข้อจำกัดสำหรับข้อบังคับนี้ สำหรับข้อยกเว้นบางประการ เฉพาะผู้ติดต่อที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นที่สามารถมาติดต่อเราได้ ที่สำนักงานบนถนนพหลโยธิน และผู้ติดต่อทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย COVID-19 อย่างเคร่งครัด ขออนุญาติไม่ติดต่องานด้วย หากผู้ติดต่อแสดงอาการป่วยใด ๆ

บริษัท สมาร์ท สยาม คอนซัลติ้ง จำกัด

158 ซอยพหลโยธิน 69, ถนนพหลโยธิน

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220

 

ต้องทำการนัดหมายเข้ามาเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการป่วย ถึงจะสามารถเข้ามาติดต่องานได้

ผู้มาติดต่อทุกท่านต้องเข้ารับการเข้ากรองตามมาตรการตรวจก่อนเข้าทุกครั้ง