อุตสาหกรรมยานยนต์

eMobility มีศักยภาพที่จะจัดการกับปัญหาและความท้าทายหลายประการที่ภาคการขนส่งต้องเผชิญในปัจจุบัน เช่น

  • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ความมั่นคงด้านพลังงาน
  • ลดมลพิษทางอากาศ
  • ต้นทุนต่ำกว่าหากเทียบกับยานพาหนะทั่วไปแบบเก่า
  • มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การพัฒนาและการเติบโตอย่างไม่หยุดของภาคส่วน eMobility
ทำให้ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีแบตเตอรี่,
โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ และระบบสมาร์ทกริด
เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของยานพาหนะไฟฟ้ารวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของสถานีชาร์จไฟ
การทดสอบจึงครอบคลุมถึงอุปกรณ์และระบบต่างๆ รวมถึงส่วนประกอบทางไฟฟ้า
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทดสอบ
เช่นเดียวกับในระหว่างการปฏิบัติงานประจำวัน
เนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ว่ายานพาหนะจะปราศจากอันตรายจากไฟฟ้าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดสอบระบบไฟฟ้าต่างๆ เช่น ไฟส่องสว่าง ระบบแบตเตอรี่ และระบบชาร์จไฟ
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัย นอกจากนี้
ระบบทั้งหมดเหล่านี้จะต้องได้รับการตรวจสอบและบันทึกผลตลอดเวลา