แบตเตอรี่และระบบจัดเก็บพลังงาน

แบตเตอรี่และระบบจัดเก็บพลังงาน
ระบบจัดเก็บพลังงานเป็นระบบที่ใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
เช่นเดียวกันกับ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และลม ที่มีการเก็บพลังงานไว้เพื่อใช้ในภายหลัง
ระบบเหล่านี้สามารถช่วยรักษาสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของพลังงาน, ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และ ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ระบบจัดเก็บพลังงานสามารถจำแนกออกได้เป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ สารเคมี(เช่น แบตเตอรี่),
พลังงานกล(เช่น พลังน้ำที่ถูกสูบ), ความร้อน(เช่น เกลือที่หลอมเหลว) และ ไฟฟ้าสถิต(เช่น ตัวเก็บประจุ)
การเลือกใช้ระบบจัดเก็บแบบเฉพาะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น กำลังไฟฟ้าและความจุพลังงานที่ต้องการ, ประสิทธิภาพ,
 ต้นทุน และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
อุปกรณ์ตรวจสอบความเป็นฉนวนและกระแสไฟตกค้างเป็นส่วนประกอปสำคัญในด้านความปลอดภัยของระบบจัดเก็บพ
ลังงานเพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุไฟไหม้ ฉนวนไฟฟ้าขัดข้องจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์อาจทำให้เกิดไฟฟ้าอาร์ค,
ประกายไฟ และ ความร้อนสูงเกินกำหนด ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเกิดเหตุไฟไหม้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเหล่านี้
อุปกรณ์ตรวจความเป็นฉนวนจะคอยตรวจสอบค่าฉนวนของอุปกรณ์ในระบบตลอดเวลา และแจ้งเตือนผู้ใช้งานทันที
หากตรวจพบความผิดปกติ ระบบเหล่านี้ยังให้ข้อมูลตามเวลาจริงและบันทึกประวัติ  ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของฉนวนและคาดการณ์ความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น  อุปกรณ์ตรวจสอบความเป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจ
ในความปลอดภัยและส่งเสริมความน่าเชื่อถือสำ หรับระบบจัดเก็บพลังงาน อีกทั้งยังป้องกันอันตรายจากเหตุไฟไหม้ด้วย
อุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟตกค้างจะคอยตรวจสอบการไหลของกระแสในระบบจัดเก็บพลังงาน
การแจ้งเตือนหรือระงับการทำงานของระบบจะเกิดขึ้นเมื่อมีกระแสตกค้างภายในวงจรเกินกว่าที่กำหนด
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้  ระบบเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรับรองความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจัดเก็บพลังงาน และ ป้องกันเหตุอัคคีภัย

การตรวจสอบระบบกักเก็บพลังงาน

Bender Isometers ตรวจสอบความต้านทานการแยกอย่างต่อเนื่องในระบบไฟแบบไร้สายดิน (ระบบ IT)และแจ้งเตือนผู้ใช้งานนกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ เมื่อใช้ร่วมกับ EDS
(หรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ระบุตำแหน่งข้อบกพร่องของฉนวน) ผู้ใช้งานสามารถตรวจจับได้ตั้งแต่แรกเริ่ม
 
ว่าวงจรใดที่เหตุการณ์เกิดขึ้น สามารถหลีกเลี่ยงเวลาในการแก้ไขปัญหาที่ยาวนาน และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

 

การทดสอบแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

เทคโนโลยีของแบตเตอรี่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนการใช้งานเชื้อเพลิงฟอสซิลไปใช้พลังงานหมุนเวียนแทน
แบตเตอรี่กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ให้พลังงานสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ,
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, รถยนต์ไฟฟ้า หรือแม้แต่เรือเฟอร์รี่ไฟฟ้า
ระบบจัดเก็บพลังงานช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อนำไปให้เมื่อต้องการในภายหลังได้

สำหรับการใช้งานดังกล่าว จำเป็นต้องทดสอบแบตเตอรี่เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่
การทดสอบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมนั้นใช้เพาเวอร์ซัพพลาย DC ที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับการชาร์จและโหลดไฟฟ้าหรือ
ตัวต้านทานสำหรับการคายประจุแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม  ในโลกปัจจุบันมีวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัดกว่า  EA Elektro-Automatik ขอเสนอพาวเวอร์ซัพพลายสองทิศทางแบบรีเจนเนอเรทีฟ
สามารถทำการทดสอบได้ทั้งการชาร์จและคายประจุของแบตเตอรี่ ซีรีส์ PSB/PUB ของ EA Elektro-Automatik
รวมฟังก์ชันของพาวเวอร์ซัพพลาย DC แบบตั้งโปรแกรมได้(สำหรับการชาร์จ)  และโหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบรีเจนเนอเรทีฟ
(สำหรับการคายประจุ) ไว้ในอุปกรณ์เดียว ยิ่งไปกว่านั้น ซีรีส์ PSB/PUBยังสลับการทำงานระหว่างฟังก์ชันทั้งสองได้โดยง่ายและราบรื่น

ข้อดีและความยั่งยืน

การใช้แหล่งจ่ายไฟหมุนเวียนแบบสองทิศทางให้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น
ลดค่าใช้จ่ายได้มากสำหรับการลงทุนครั้งแรก, พื้นที่สำหรับวางตู้แร็ค และ ฟุตปริ้น
เนื่องจากซีรีส์ PSB/PUB เป็นอุปกรณ์ที่มีระบบพลังงานหมุนเวียน พวกเขายังให้ศักยภาพ
ในการประหยัดได้มากในระหว่างการทำงาน  เนื่องจากพลังงานโดยรวมนั้นไม่สูงมาก
อันเนื่องมาจากการดึงพลังงานกลับมาใช้อีกครั้ง  ทำให้การใช้พลังงานสำหรับระบบทำความเย็นลดลง
เช่นกัน ความยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญ   แนวคิดเรื่องอายุการใช้งานที่สองของแบตเตอรี่
และการรีไซเคิลแบตเตอรี่มีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตที่ยั่งยืน  การใช้โหลดแบบรีเจนเนอเรทีฟ
และพาวเวอร์ซัพพลายDC สองทิศทางแบบตั้งโปรแกรมได้จาก EA จะทำให้การรีไซเคิลแบตเตอรี่
ของคุณอย่างปลอดภัย ,มีประสิทธิภาพ, ยืดหยุ่น และประหยัด

ตัวอย่างแอปพลิเคชัน

  • การทดสอบแบตเตอรี่ด้วยพาวเวอร์ซัพพลายแบบสองทิศทางเพื่อการทดสอบแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
  • การทดสอบชุดแบตเตอรี่ โมดูล และเซลล์เชื้อเพลิง สำหรับแนวคิดเรื่องอายุการใช้งานที่สองของแบตเตอรี่
  • คายประจุไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่เก่าอย่างปลอดภัยในระหว่างกระบวนการรีไซเคิลก่อนที่จะแยกชิ้นส่วน
  • คายประจุไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัยขณะการขนส่ง
  • การตรวจสอบระบบจัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี IMD, EDS หรือ RCM