Skip to main content

ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่าย คือผู้ที่ขาดไม่ได้เลย ในการขาย การบริการ และการกระจายสินค้า ถ้าคุณจะจัดตั้งบริษัทเองในต่างประเทศนั้น สิ่งที่ควรรู้คือ การทำความรู้จักกับการทำงานของผู้คนในแต่ละประเทศ ในการจะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาในประเทศนั้นๆ แต่ปัญหานั้นจะง่ายขึ้น ถ้าคุณมีตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่นั้น ที่มีการติดต่อกับลูกค้าและคุ้นเคยกับลักษณะการขายและการทำงานในส่วนของภูมิภาค

ในฐานะพันธมิตรในการค้า เราทำหน้าที่ขายสินค้า และบริการดูแลลูกค้า ถือเป็นงานส่วนหนึ่งของตัวแทนจำหน่าย และเรายังดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมด การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีบริการฝึกอบรม เวิร์คช็อป และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้าของคุณอีกด้วย