ผลิตภัณฑ์ของเบนเดอร์

บริษัท Bender GmbH & Co. KG (เบนเดอร์ กรุ๊ป) นำเสนอวิธีการตรวจสอบและการแสดงภาพที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่การเฝ้าตรวจระดับความเป็นฉนวน ตำแหน่งจุดบกพร่องของฉนวนในระบบ IT (ระบบไฟฟ้าที่ไม่ต่อลงดิน) การตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วไหลของกระแสไฟสลับและกระแสไฟตรงในระบบไฟฟ้าที่มีการต่อลงดิน (TN, TT) ตลอดจนการตรวจสอบ NGR ในระบบไฟฟ้าที่มีการต่อลงดินผ่านความต้านทาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เสร็จสมบูรณ์โดยรีเลย์การตรวจสอบประเภทต่าง ๆ สำหรับแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ การป้องกัน-NS ตัวควบคุมการชาร์จ เกตเวย์ วิธีการแสดงภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

สาระสำคัญ

โปรดทราบว่าในฐานะสำนักงานการบริหารภูมิภาคในนามของบริษัทเบนเดอร์ เราไม่สามารถให้ใบเสนอราคาหรือการสนับสนุนทางเทคนิคใด ๆ ให้กับท่านได้ การดำเนินงานเหล่านี้ถูกดำเนินโดยตัวแทนผู้จัดจำหน่ายที่รับผิดชอบ ณ พื้นที่นั้นๆ